Saturday, October 13, 2012

Pemberian Diskaun 10% Ansuran Bayaran Pinjaman PTPTN


FAQ Berkaitan Pemberian Diskaun 10% Kepada Peminjam/
Penerima Biaya Yang Membuat Ansuran Bayaran Balik
Pinjaman/ Pembiayaan PTPTN Selama
12 Bulan Berturut-turut atau 12 Bulan Ke Hadapan
Mengikut Jadual Bayaran Balik Mulai 1 Oktober 2012


SOALAN 1
Siapakah yang layak menerima pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Peminjam/ penerima biaya PTPTN yang membuat ansuran bayaran balik
pinjaman/ pembiayaan mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan
selama dua belas (12) bulan berturut-turut atau dua belas (12) bulan ke
hadapan mulai 1 Oktober 2012.

SOALAN 2
Saya telah membuat bayaran balik pada setiap bulan mengikut jadual
bayaran balik yang ditetapkan semenjak dahulu. Adakah saya layak untuk
mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Peminjam layak diberikan diskaun 10% ini mulai pembayaran 1
Oktober 2012. Bayaran balik yang dibuat sebelum 1 Oktober 2012 tidak
diambilkira bagi pemberian diskaun ini. Pengiraan dua belas (12) bulan
adalah mulai 1 Oktober 2012.

SOALAN 3
Saya telah membuat bayaran balik ansuran bulanan melebihi daripada
ansuran bulanan yang ditetapkan selama dua belas (12) bulan berturutturut?
Adakah saya layak untuk mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Peminjam layak diberikan diskaun 10% mulai pembayaran 1 Oktober 2012.
Bayaran balik yang dibuat sebelum 1 Oktober 2012 tidak diambil kira bagi
pemberian diskaun ini. Pemberian diskaun 10% adalah berdasarkan
kepada jumlah bayaran balik yang dibuat dalam tempoh dua belas (12)
bulan.

Contoh pengiraan :
Jumlah bayaran balik mengikut : RM2,100
Jadual bayaran balik (12 bulan)
Jumlah bayaran balik yang diterima (12 bulan) : RM3,000
Pemberian diskaun yang diberikan : RM 300
(10% x RM3,000)

SOALAN 4
Saya membuat bayaran balik setiap bulan tetapi tidak mengikut jadual
bayaran balik iaitu kurang daripada ansuran yang ditetapkan, tetapi
berturutan selama dua belas (12) bulan. Adakah saya layak mendapat
pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Tidak layak.Pemberian diskaun 10% hanya diberikan kepada peminjam
yang membuat bayaran ansuran berdasarkan kepada jadual bayaran balik
yang ditetapkan.

SOALAN 5
Saya membuat bayaran balik melalui kaedah potongan gaji, adakah saya
layak menerima pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Layak, sekiranya potongan gaji dibuat berdasarkan ansuran jadual bayaran
balik yang ditetapkan. Diskaun hanya diberi bagi amaun potongan gaji
bermula 1 Oktober 2012.

SOALAN 6
Dalam bentuk apakah pemberian diskaun 10% ini diberikan?
Jawapan :
Pemberian diskaun 10% diberikan dalam bentuk pelarasan akaun.

SOALAN 7
Bilakah pemberian diskaun 10% akan diberikan kepada peminjam?
Jawapan :
Pemberian diskaun 10% akan diberikan selepas peminjam menyelesaikan
tempoh bayaran balik dua belas (12) bulan secara berturut-turut atau dua
belas (12) bulan ke hadapan.

SOALAN 8
Saya telah dikenakan tindakan saman/ penghakiman, tetapi membuat
bayaran balik secara ansuran berturutan selama dua belas (12) bulan
(selepas Bajet 2013 diumumkan). Adakah saya layak untuk pemberian
diskaun 10%?
Jawapan :
Layak sekiranya ansuran bayaran balik berasaskan jadual bayaran balik
selepas penghakiman dan peminjam juga digalakkan untuk membuat
pertukaran pinjaman kepada pembiayaan Ujrah.

SOALAN 9
Berapa kalikah diskaun 10% diberikan kepada peminjam?
Jawapan :
Pemberian diskaun 10% akan diberikan tanpa had (masih dalam jadual
bayaran balik sebenar), tertakluk kepada peminjam membuat bayaran balik
untuk setiap tempoh dua belas (12) bulan secara berturut-turut atau dua
belas (12) bulan ke hadapan.

SOALAN 10
Saya telah membuat bayaran balik (sebelum Bajet 2013 diumumkan).
Adakah saya layak untuk mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Tidak layak, kerana pemberian diskaun ini diberikan mulai 1 Oktober 2012
dan ke hadapan.

SOALAN 11
Adakah saya perlu memohon bagi mendapatkan pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Tidak perlu kerana pemberian diskaun 10% akan dikira selepas dua belas
(12) kali bayaran balik ansuran mengikut jadual bayaran balik dilakukan
secara berturut-turut atau dua belas (12) bulan ke hadapan.

SOALAN 12
Saya membuat bayaran balik melalui kaedah potongan gaji tetapi terdapat
kesilapan potongan gaji/ lewat diremitkan oleh majikan kepada PTPTN.
Adakah saya layak untuk pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Layak setelah pengesahan semula dilakukan oleh pihak majikan kepada
PTPTN.

SOALAN 13
Saya telah menunaikan Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP) tetapi
bukan merupakan peminjam PTPTN. Adakah saya layak menerima
pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Layak sekiranya bayaran balik Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP)
dibuat selama dua belas (12) bulan berturut-turut bermula 1 Oktober
2012.

SOALAN 14
Adakah pemberian diskaun 10% diberikan kepada semua kursus/
peringkat/ jurusan yang ditaja oleh PTPTN?
Jawapan :
Ya, tertakluk kepada ansuran bayaran balik mengikut jadual bayaran balik
selama dua belas (12) bulan berturut-turut atau dua belas (12) bulan ke
hadapan.

SOALAN 15
Bagaimanakah pemberian diskaun 10% dikira?
Jawapan :
Pemberian diskaun 10% dikira daripada jumlah bayaran ansuran bulanan
mengikut jadual bayaran balik atau lebih dalam tempoh dua belas (12)
bulan berturut-turut atau dua belas (12) bulan ke hadapan.

SOALAN 16
Sekiranya saya mempunyai lebih daripada dua (2) pinjaman, adakah saya
layak untuk menerima pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Layak bagi kedua-dua pinjaman jika bayaran dibuat berdasarkan jadual
bayaran balik yang telah ditetapkan.

SOALAN 17
Saya membuat bayaran tetapi tidak konsisten (kadang-kadang mengikut
jadual bayaran balik, kadang-kadang kurang), dan telah membuat bayaran
balik dua belas (12) bulan berturutan sebelum ini, adakah saya layak untuk
mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan:
Tidak Layak. Bayaran balik mesti dilakukan mengikut jadual bayaran balik
yang telah ditetapkan. Pemberian diskaun 10% hanya diberikan untuk
ansuran berturut-turut selama dua belas (12) bulan atau dua belas (12)
bulan ke hadapan mengikut jadual bayaran balik yang telah ditetapkan.

SOALAN 18
Saya membuat bayaran balik sekali (melalui KWSP), adakah saya layak
untuk mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan:
Layak, sekiranya amaun bayaran balik daripada KWSP sama atau melebihi
ansuran bayaran balik bagi tempoh dua belas (12) bulan.

SOALAN 19
Saya telah membuat bayaran balik melalui kaedah potongan gaji dan
dijangka akan tamat pada Disember 2012. Adakah saya layak untuk
mendapat pemberian diskaun 10%?
Jawapan :
Tidak layak kerana pemberian diskaun 10% ini bermula pada Oktober 2012
dan tidak cukup dua belas (12) bulan berturut-turut.

SOALAN 20
Saya telah membuat bayaran balik melalui Arahan Tetap (Standing
Instruction – SI) tetapi mengikut rekod PTPTN terdapat bayaran balik yang
tidak diterima dalam tempoh 12 bulan ?
Jawapan :
Semakan akan dilakukan dan kelayakan akan ditentukan berdasarkan
kepada semakan PTPTN dan pihak bank.

Rujukan: http://www.ptptn.gov.my/

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

My Blog List